Rada programowa

dr. Agnieszka Będkowska-Kopczyk

Tatjana Jamnik

dr. Michał Kopczyk

Brane Mozetič

Iztok Osojnik

Bojana Todorović